Odhalení pamětní desky zakladateli skautingu ve Vlašimi Františku Kulíkovi

[su_spacer size=“30″]
Na konci dubna letošního roku byla odhalena pamětní deska Františku Kulíkovi, zakladateli skautingu ve Vlašimi a první skautské rezervace v tehdejším Československu „Měsíční údolí“ v roce 1928.

Jedná se v pořadí o 24. pamětní desku ve Vlašimi, která připomíná zajímavé osobnosti nebo historicky a architektonicky zajímavé objekty města.

Celý akt se konal 28. dubna 2016 v odpoledních hodinách za účasti manželky pana Kulíka a několika členů jeho rodiny v blízkosti splavu na řece Blanici, kde dříve stával Kulíkův mlýn č. p. 333 a nyní se zde nachází objekt Prádelny Kyselý a.s. Naše společnost převzala nad celou akcí záštitu a byla nápomocna vedení města finančně i organizačně.

Architektonický památník sestavený z kamenné lavice se šroubovitým tubusem a bývalým mlýnským kolem – původních prvků, které patřily k mlýnu, zhotovil akademický sochař Jan Komárek. Tímto aktem bylo připomenuto 100. výročí založení Junáka ve Vlašimi. Krátký vzpomínkový proslov zazněl z úst starosty města pana Mgr. Luďka Jeništy a zástupce Junáka, paní Mgr. Jarmily Klaudysové. U odhalování stálo více než 20 skautů v krojích, kteří tímto vzdali této významné osobnosti hold.

Po slavnostním přípitku a malém občerstvení využili zúčastnění možnosti prohlédnout si nový provoz prádelny, kde se jim osobně věnoval pan Jan Kyselý, zakladatel naší společnosti. Ředitel prádelny Dr. Konrad Stocker je provedl historií tohoto místa i prádelny samotné a zodpovídal jejich dotazy. Na rozloučenou dostal každý z hostů malý dárek.

Diskuze