Projekt fotovoltaické elektrárny z národního plánu obnovy

Společnost Prádelna Kyselý, a.s. realizuje projekt Fotovoltaická elektrárna Prádelna Kyselý, a.s. – umístění Vlašim.

Reg. č.: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001456, jehož cílem je instalace fotovoltaické elektrárny, sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost. Na tento projekt je poskytována finanční podpora z fondů EU prostřednictvím Národního plánu obnovy.obchodní společnosti Prádelna Kyselý, a.s.,