Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo obchodní společnosti Prádelna Kyselý, a.s., se sídlem Vlasákova 333, okres Benešov, PSČ 258 01, IČ 26723883, zapsané v obchodním

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1888, Vás zve na základě příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních

společnostech a družstvech a stanov společnosti na řádnou valnou hromadu.

Valná hromada se uskuteční dne 16. 6. 2015 v 16.00 hodin v zasedací místnosti (2. patro) sídla společnosti Prádelna Kyselý a.s., Vlasákova 333, 258 01 Vlašim.

Zobrazit celou pozvánku

Dr. Konrad Stocker
předseda představenstva