Oznámení o snížení základního kapitálu

Statutární ředitel společnosti Prádelna Kyselý, a.s. se sídlem Vlasákova 333, PSČ 258 01 Vlašim, IČ 26723883, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7886 tímto na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 20. 6. 2014 a v souladu § 236 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích oznamuje snížení základního kapitálu.

Zobrazit celé oznámení

Dr. Konrad Stocker
statutární ředitel