Pan Jaroslav Vilímek (12. 9. 1947 – 1. 9. 2017)

[su_spacer]
[su_row]
[su_column size=“2/3″]
Sdělujeme smutnou zprávu, že dne 1. 9. 2017 zemřel dlouholetý pracovník firmy Prádelna Kyselý, a. s. pan Jaroslav Vilímek.

Narodil se v Praze, v 60. letech se vyučil v oboru opravář prádelenských strojů pro n. p. Kovoslužba Praha, kde poté krátce působil.V 70. letech se přestěhoval do Vlašimi a pracoval zde jako vedoucí údržby v komunálním podniku.

Patřil mezi zakladatele první soukromé prádelny v Československu, která vznikla v r. 1991. Své odborné znalosti a zkušenosti uplatnil zejména při modernizaci technologie. Podílel se též na řízení firmy, byl respektován pro svou neformální autoritu.

V r. 2002 zastával funkci předsedy představenstva nově založené akciové společnosti, až do svého odchodu do důchodu byl členem statutárních orgánů.

Vychoval generaci následovníků, kteří se stali pokračovateli jeho díla. Pro své zkušenosti v oboru, odbornost, pracovní výsledky a charakterové vlastnosti byl vždy velmi oblíben a respektován nejen v pracovním kolektivu, ale i v široké prádelenské veřejnosti.

Čest jeho památce.

[/su_column]

[su_column size=“1/3″]
vilimek
[/su_column]
[/su_row]

Diskuze