Oslava čtrvtstoletí existence firmy Prádelna Kyselý se vydařila!

Za nádherného počasí se v neděli 11. září konal slavnostní den, v rámci kterého zaměstnanci firmy Prádelna Kyselý, a.s. společně s obchodními partnery, vedením města Vlašimi a hosty oslavili 25. výročí působení firmy na trhu.

Slavnostní den plný atrakcí a bohatého občerstvení byl spojen i s exkurzemi hostů do nejmodernějšího prádelenského provozu v České republice.

p1250035

Kdo si chtěl prohlédnout nejmodernější prádelenský provoz v České republice, měl jedinečnou možnost tak učinit 11. září 2016, kdy rodinná vlašimská firma Prádelna Kyselý, a.s. uspořádala ke svému 25. výročí existence Den otevřených dveří.

Organizované, průvodcem komentované prohlídky v prostorách nové supermoderní haly, v rámci kterých si návštěvníci prohlédli špičkovou automatizovanou prádelenskou a logistickou technologii, vzbudily velký zájem.

Vedení prádelny nezapomnělo ani na zábavu, kdy v areálu firmy nechalo rozmístit řadu atrakcí pro děti, např. nafukovací skluzavku, dětský koutek, kde si děti mohly hrát apod.

Ani na dospělé se nezapomnělo. Zábavné soutěže, v nichž si mohli zájemci vyzkoušet, jak se skládají župany, měly velký ohlas. Nezapomnělo se ani na proškolení správné hygieny rukou apod. To vše se po celý nedělní sluneční den
odehrávalo za doprovodu hudby a možnosti posezení u bohatého občerstvení.

Slavnostní den se vydařil, o čemž svědčí řada děkovných a pochvalných e-mailů a telefonátů obchodních partnerů a hostů, kterých se zúčastnilo kolem 900.

Každý obdržel malý dárek. Ke cti vedení firmy patří i to, že výtěžek ze stánkových atrakcí a prodejů byl věnován na charitativní účely.

Diskuze