Výstavba v areálu Prádelny Kyselý

Prádelna Kyselý, a.s. se neustále rozvíjí s cílem zvýšit kvalitu poskytovaných služeb a uspokojit co možná nejvíce zákazníků.

Stávající kapacita provozu již nebyla schopna uspokojit rostoucí poptávku na trhu. V loňském roce proto byla zahájena výstavba nové výrobní haly, která bude vybavena vysoce automatizovanou moderní technologií a umožní zpracovat zvyšující se objem prádla.

Její dokončení je plánováno na třetí čtvrtletí letošního roku. Díky nové hale se zvýší nejen kvalita služeb, ale především také výrobní a technologické podmínky. Zároveň tak vzniknou nové pracovní příležitosti v dynamicky se rozvíjejícím podniku.

Rádi bychom se touto cestou omluvili za případná omezení spojená se stavbou a poděkovali všem za pochopení.

Dr. Konrad Stocker

předseda představenstva