Vyhrajte s Prádelnou Kyselý – Soutěž o sadu bílého ložního prádla

[su_spacer size=“30″]

Vážení studenti hotelnictví či hotelového managementu na střední či vysoké škole, zúčastněte se naší soutěže a získejte sadu bílého ložního prádla (povlak na polštář 70 x 90 cm a cíchu 140 x 200 cm).

Stačí, když správně zodpovíte naše tři otázky a zašlete je na e-mail irena.filipova@pradelna.cz spolu s potvrzením o studiu.

Těšíme se na Vaše odpovědi!

Soutěžní otázky


[su_box title=“1.otázka“ box_color=“#b1def5″ title_color=“#0d64b0″]
Kdy zahájil Jan Kyselý provoz své prádelny, která byla první soukromou prádelnou v České republice po roce 1989 a jejímž pokračovatelem je akciová společnost Prádelna Kyselý, a.s.?

A) v roce 1998
B) v roce 2000
C) v roce 1991

[/su_box]

[su_box title=“2.otázka“ box_color=“#b1def5″ title_color=“#0d64b0″]
V jakém kraji se nachází Prádelna Kyselý, a.s.?

A) Jihomoravském
B) Vysočina
C) Středočeském
[/su_box]

[su_box title=“3.otázka“ box_color=“#b1def5″ title_color=“#0d64b0″]
Na břehu jaké řeky se nachází Prádelna Kyselý, a.s?

A) Sázava
B) Blanice
C) Vltava
[/su_box]

Organizátor soutěže:
Prádelna Kyselý, a.s.
sídlo Vlasákova 333, Vlašim 258 01
IČ 26723883
www.pradelna.cz

Podmínky soutěže

Soutěž probíhá na www.pradelna.cz/student v soutěžních dnech od 10. 6. 2017 do 31. 12. 2018. Vyhrává každý soutěžící, který studuje hotelnictví či hotelový management v řádném denním studiu na střední či vysoké škole v ČR, správně odpoví na soutěžní otázky, uvede úplnou doručovací adresu pro doručení případné výhry, zašle nám v příloze e-mailu potvrzení o svém řádném denním studiu a splní všechny podmínky soutěže.

Svou odpověď posílají soutěžící prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu irena.filipova@pradelna.cz 

[su_highlight]V předmětu musí být uvedeno: SOUTĚŽ PROGRAM STUDENT 1

Příloha musí obsahovat scan potvrzení o studiu na střední či vysoké škole v oboru hotelnictví či hotelový management.

V těle e-mailu bude uvedeno: PROGRAM STUDENT mezera ODPOVĚĎ mezera JMÉNO mezera PŘÍJMENÍ mezera ADRESA mezera PSČ.

Např.: PROGRAM STUDENT 1A,2C,3A KAREL NOVÁK, PRAŽSKÁ 40, OLOMOUC 779 00.

[/su_highlight]

Čas pro příjem odpovědí na soutěžní otázku je od 0:00 prvního soutěžního dne do 24:00 posledního soutěžního dne. Na vaši soutěžní odpověď nebude odesílán potvrzující e-mail.

Soutěžící nemá nárok na úhradu žádných nákladů spojených s účastí v soutěži.

Společnost si vyhrazuje právo neudělit žádnou cenu a právo soutěž bez uvedení důvodu a bez jakékoli náhrady kdykoliv zrušit.

Cena

[su_highlight]1x sada bílého ložního prádla (povlak na polštář 70 x 90 cm a cíchu 140 x 200 cm)[/su_highlight]

Výhra bude výherci zaslána nejpozději do 60 dnů od vyhodnocení správné odpovědi a odeslání e-mailu výherci, že jeho odpověď byla správná, a to na doručovací adresu uvedenou výhercem ve výherním e-mailu. Pokud si výherce nevyzvedne výhru a ta bude zaslána zpět organizátorovi soutěže (tedy nebude převzata výhercem), bude si moci výherce vyzvednout výhru po předchozí domluvě s paní Irenou Filipovou (tel. 317 841 841, e-mail: irena.filipova@pradelna.cz) na adrese sídla organizátora soutěže, Vlasákova 333, Vlašim 258 01, a to do 60 dnů od doručení zásilky s výhrou zpět organizátorovi soutěže.

Pokud si výherce nevyzvedne výhru ani v tomto dodatečném termínu, jeho účast v soutěži bez náhrady zaniká a organizátor soutěže není povinen výhru předat.

Pro stanovení doby doručení e-mailu je rozhodující čas přijetí e-mailu na e-mailové adrese irena.filipova@pradelna.cz. Do soutěže budou zařazeny všechny e-maily obsahující správné odpovědi, které byly doručeny nejpozději do konce posledního soutěžního dne.

Každý účastník soutěže může soutěžit (odeslat soutěžní email) pouze z jedné e-mailové adresy, z níž může do soutěže zaslat maximálně jeden e-mail, a jeden účastník soutěže může vyhrát v soutěži pouze jednou. V případě, že by účastník soutěže soutěžil v rozporu s pravidly ze dvou či více e-mailových adres či pro dosažení výherní pozice z jedné e-mailové adresy, bude zohledněn e-mail, který byl doručen jako první, a na ostatní e-mailové zprávy nebude brán zřetel a nepovažují se za soutěžní e-mail.

Ve sporných případech rozhoduje jednostranně organizátor soutěže. Proti tomuto rozhodnutí organizátora soutěže není přípustný opravný prostředek. Organizátor soutěže o svém rozhodnutí pouze vyrozumí dotčeného účastníka soutěže na jeho e-mailovou adresu. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice. Organizátor soutěže neodpovídá za nedoručení e-mailových zpráv.

Účastí v soutěži, tzn. odesláním e-mailové zprávy organizátorovi soutěže, soutěžící akceptuje tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat. Účastí v soutěži dále uděluje každý účastník soutěže souhlas organizátorovi soutěže s publikováním svého jména, bydliště, popř. fotografie na webových stránkách www.pradelna.cz .

Účastník soutěže dále dává souhlas s tím, že organizátor soutěže je oprávněn zpracovávat jako správce osobní údaje účastníka soutěže poskytnuté v rozsahu jméno, příjmení, odpověď na soutěžní otázku, telefonní číslo, e-mailová adresa a doručovací adresa, případně jiné účastníkem soutěže sdělené kontaktní údaje, za účelem realizace soutěže a rovněž k marketingovým aktivitám organizátora soutěže. Tyto osobní údaje jsou poskytovány na dobu neurčitou a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo posoudit jednostranně sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Proti rozhodnutí organizátora soutěže není opravný prostředek. Na výhru v soutěži není právní nárok, organizátor soutěže má právo odmítnout všechny odpovědi a soutěž kdykoliv i bez uvedení důvodu a bez náhrady zrušit. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora soutěže.

Ve Vlašimi dne 30. května 2017

 

 

Napsat komentář