Pomáháme

Naše firma se cítí společensky, sociálně, eticky a ekologicky odpovědná. Naším cílem je být pro naše zákazníky a spolupracovníky bezpečným a trvalým partnerem. Není nám lhostejný osud druhých lidí a přírody, proto podporujeme různé projekty, např.:

Projekt Maminko, klidně pracuj

Cílem projektu je přispět k řešení akutní nedostatečné kapacity MŠ ve městě Vlašim. V rámci projektu je provozováno tzv. Centrum denní péče, které reaguje na dlouhodobou poptávku po flexibilní službě hlídání s programem pro děti od 2 do 6 let. Zejména maminkám právě ukončujícím mateřskou dovolenou tak tento projekt usnadňuje sladění rodinného a profesního života. Naše společnost vystupuje jako partner projektu.svetylka

Stejná šance – Zaměstnavatel 2012

Naše společnost se podílí na projektu, který pomáhá znevýhodněným lidem na pracovním trhu, poskytuje jim stejnou šanci jako ostatním a aktivně začleňuje tyto lidi do společnosti.

Žádná firma nefunguje pouze ve svých ekonomických vztazích, ale ovlivňuje také své okolí, kvalitu života svých zaměstnanců, místní komunitu i společnost jako celek. A zároveň tyto faktory ovlivňují úspěch firmy.